شرکت برنا صنعت

این مجموعه فعالیت تجاری خودرا با هدف تامین لوازم مورد نیاز تاسیساتی طرح ها وپروژه هابا بیش از5سال سایقه اغازنموده ودر مدت فعالیت تجاری خود توانسته با بسیاری از شرکت هاوموسسه های خصوصی ارتباط موثرومستمری برقرارنموده ودر روند اجرایی بسیاری از پروژه های بخش نفت وگاز،پتروشیمی،پالایشگاهی،صنعتی،ساختمانی،غذایی،دارویی،و….نقش مستمری را ایفانمایید.
این مجموعه با برخورداری از کادر مجرب و روابط گسترده با کارخانه جات معتبر تولید کننده وهمچنین تجربه سال ها فعالیت  با پروژه ها وشرکت های مختلف امادگی خود را به شرح زیر اعلام می نماید.
تامین تدارکات کالا با توجه به شرایط درخواست در کمترین زمان مناسب ترین هزینه با کیفیت مطلوب و مشخصات فنی امکان سفارش و ساخت در تدارکات براساس نیاز ها و خواسته های کارفرما.
همکاری گسترده با بازار های خارج کشور