نمایش 1–12 از 13 نتیجه

گسکت اسپیرال وند

گسکت اسپیرال وندنوع واشر است که برای آب بندی فلنج در سیستم های لوله کشی استفاده می شود. از چهار

واشر گسکت 1.2 کلاس 150فولادی

ریال210.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 11.2 کلاس 150فولادی

ریال500.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 11.4 کلاس 150فولادی

ریال400.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 2 اینچ کلاس 150فولادی

ریال550.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 21.2کلاس 150فولادی

ریال650.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 3.4 کلاس 150فولادی

ریال230.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت

واشر گسکت 3اینچ کلاس 150فولادی

ریال700.000
گسکت به درزبند یا واشر می گویند، که بین دو جسم برای آب بند کردن قرار می‌ گیرد. از گسکت