نمایش 1–12 از 18 نتیجه

شیر خودکار 1.2 اینچ کلاس 800

ریال9.500.000
چک ولو فولادی کلاس ۸۰۰، که به عنوان شیر خودکار دنده و ساکت نیز شناخته می‌شود، یک نوع شیر یکطرفه

شیر خودکار 1.2 کلاس 150 فولادی

ریال15.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 10اینچ کلاس 150 فولادی

ریال460.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 11.2 اینچ کلاس 800

ریال35.000.000
چک ولو فولادی کلاس ۸۰۰، که به عنوان شیر خودکار دنده و ساکت نیز شناخته می‌شود، یک نوع شیر یکطرفه

شیر خودکار 11.2 کلاس 150 فولادی

ریال54.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 11.4 اینچ کلاس 800

ریال33.000.000
چک ولو فولادی کلاس ۸۰۰، که به عنوان شیر خودکار دنده و ساکت نیز شناخته می‌شود، یک نوع شیر یکطرفه

شیر خودکار 11.4 کلاس 150 فولادی

ریال45.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 1اینچ کلاس 150 فولادی

ریال26.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 2 اینچ کلاس 800

ریال50.000.000
چک ولو فولادی کلاس ۸۰۰، که به عنوان شیر خودکار دنده و ساکت نیز شناخته می‌شود، یک نوع شیر یکطرفه

شیر خودکار 21.2 کلاس 150 فولادی

ریال68.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت

شیر خودکار 2اینچ کلاس 150 فولادی

ریال55.000.000
شیر خودکار سوپاپی یا  شیر خودکار دریچه‌ای یکی از شیرهای خودکار بسیار پرکاربرد در صنعت نفت و گاز و صنعت